Welkom

op de website van de doelgerichte gerechtsdeurwaarder en incassospecialist die met een persoonlijke benadering er voor zorgt dat ieder krijgt waar hij/zij recht op heeft.

LAATSTE NIEUWS

locoklein

INCASSO: NO CURE LITTLE PAY !?

Een niet-betalende debiteur is vervelend, zeker als u óók voor het incasseren van die vordering op hoge kosten wordt gejaagd.

Contacta 7-8-9 November 2017

Dit jaar zijn wij te vinden in stand 401.
Uw toegangsbewijs voor de Contacta is eenvoudig te verkrijgen.

EERDER BETALING VAN UW DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN!

Afgelopen met bedrijven die ondernemers dwingen om in te stemmen met onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat.

DIENSTEN

Wij bieden u een palet aan creditmanagementdiensten. In het traject vanaf het opmaken van een factuur tot aan tenuitvoerlegging van de gerechtelijke uitspraak kiezen wij, samen met u, de juiste kleur van aanpak.

Incasso

Incasso

Met toelaatbare zachte of harde hand alsnog uw vorderingen incasseren, daar helpen wij u mee !

Detachering

Detachering

De juiste vrouw/man op de juiste plaats, wij hebben een netwerk van specialisten voor u klaarstaan.

Juridisch advies

Juridisch advies

Beoordeling, advies, begeleiding en vertegenwoordiging is met onze juridische achtergrond en scherp tarief voor ieder toegankelijk.

Vastgoed incasso

Vastgoed incasso

De gerechtsdeurwaarder is specialist voor het incasseren van huur of VVE bijdragen, overlastproblematiek. Wij zijn breed inzetbaar, klop bij ons aan !

Ambtelijke diensten

Ambtelijke diensten

Voor al uw ambtelijke handelingen kunt u bij ons terecht. Overheid, jurist, particulier, bedrijf, vereniging of stichting etc. U bent welkom.

Bemiddeling

Bemiddeling

Schakel ons in voor professionele conflictbemiddeling. Dat spaart u een gang naar de rechter.

Sommatiebrieven voor gratis gebruik.

Wie ben ik

Marco Rave

Het is 22 november 1989, het is een kille maar mooie dag, Alice Cooper treedt op in Ahoy Rotterdam.

Na zo’n 6 jaar werkzaam te zijn geweest bij het incassobureau Dun & Bradstreet en ten kantore van het deurwaarderskantoor Smallenburg, Krebbers en van Etten aan de Bergsingel te Rotterdam werd die dag mijn allereerste toevoeging als kandidaat gerechtsdeurwaarder aan gerechtsdeurwaarder de heer R. Krebbers een feit.

sliert2

Onze groeicircels

Bij het begin beginnen, zo voelt het ondanks 25 jaar branch ervaring, maar zo is het. Wij gaan vorderingen maken en dat willen we laten zien. Onze groei ziet u terug in onderstaande cirkels die zich daaraan aanpassen, beleef het met ons mee ! *

scoring

Welk deel van alle bij ons in behandeling zijnde geldvorderingen wordt door ons daadwerkelijk geincasseerd.

Succesvolle afrondingen

Welk deel van de bij ons in behandeling zijnde dossiers wordt 100 % succesvol gesloten.

Klant tevredenheid

Hoe wordt onze dienstverlening door onze klanten beoordeeld.

* Deze groeicircels worden jaarlijks door ons geactualiseerd !

WAT KUNNEN WIJ  VOOR U  BETEKENEN

Kijkt u naar de ambtelijke taak van de gerechtsdeurwaarder, in principe alles. Daarnaast grijpen wij alle kansen aan om buitengerechtelijk zo veel mogelijk vraagstukken voor onze klanten op te lossen.

De maatschappelijke kant van het beroep is voor ons een bepalende factor. Ons motto is dat iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren.

Wij zijn al meer dan 15 jaar actief in de regio Zeeland.

Ook de provincie Zuid Holland en Noord Brabant zijn voor ons geen onbekend terrein en over de grens is de nodige ervaring opgebouwd.

Onze aanpak is persoonlijk, snel, direct, open en discreet. Bereikbaarheid is een must. Deze elementen van onze dienstverlening zorgen voor goede resultaten, is onze ervaring.

Voor onze dienstverlening maken wij heldere afspraken. Wij binden onze klanten het allerliefst aan ons kantoor door middel van een tevreden gevoel vanwege succesvolle dienstverlening.

Op onze overeenkomsten zijn onze algemene  voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u hier downloaden .

Voor het indienen van uw incasso opdracht kunt u ons incassoformulier invullen en daarna met de eventueel noodzakelijke bijlagen bij ons inleveren.

KENNISBOX

Om met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die onze dienstverlening u heeft te bieden is het goed om voorafgaand een aantal gegevens te bekijken. De meest gangbare zaken zijn hieronder door ons opgenomen. Natuurlijk zijn er nog vele andere regels en bepalingen die wij, indien dat nodig is, met u kunnen opzoeken en doornemen.

Voor onze ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Deze tarieven worden vermeld in onderstaand overzicht.

De Gerechten factureren voorafgaand aan de procedure een voorschot de zogenaamde griffierechten.

Bij beslag op inkomen is er sprake van een bedrag dat vrij moet blijven van beslag, de zo genaamde beslagvrije voet. Bereken deze beslagvrije voet bij beslaglegging met de KBVG rekenmodule.

Sinds 1 juli 2012 geldt een maximumtarief voor de incassokosten die door de schuldeiser in rekening gebracht mogen worden (Wet incassokosten). Met behulp van de incassocalculator kunt u de hoogte van de incassokosten berekenen

Het salaris gemachtigde is het bedrag tot betaling waarvan de kantonrechter de procederende partij, die de civiele (incasso) procedure verloren heeft, veroordeelt wegens gemaakte kosten van rechtsbijstand van de procespartij die de rechtszaak gewonnen heeft. De hoogte van het salaris gemachtigde varieert afhankelijk van het financiële belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de gemachtigde. Er worden daarvoor vaste tarieven gehanteerd.

Tot slot

Rave | Gerechtsdeurwaarder & Incasso B.V. is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) onze bovenstaande informatie en nog veel meer is op de site van deze organisatie te vinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit eventuele foutief in genoemde overzichten opgenomen informatie.

VEEL GESTELDE VRAGEN

De werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder zijn divers en kunnen ingrijpend zijn. Wij begrijpen dat hier vragen over kunnen ontstaan. Een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden daarop laten wij u hierna zien. Is uw vraag niet beantwoord stel hem ons dan gerust. Hiervoor kunt u gebruik maken van het vragenformulier onder aan onze site. Dit formulier kunt u ook gebruiken om een offertegesprek bij ons aan te vragen of voor een willekeurige juridische vraag. Wilt u ons een opdracht verstrekken ? Laat het ons weten, dan nemen wij contact met u op.

 • Wat kan ik doen als ik geld heb uitgeleend en ik het niet terug betaald krijg? U kunt contact opnemen met een gerechtsdeurwaarderkantoor om te bespreken op welke manier en tegen welke kosten het kantoor de vordering voor u kan incasseren.

 • Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten? De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

 • Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?
  De gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van een vordering niet. Het is aan de rechter daar een oordeel over te geven.

 • Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op mijn inkomsten? Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. De beslagvrije voet bedraagt in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de berekening van de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, de premie van de ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u en eventueel uw partner.

 • Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken? Wanneer u een verzoek doet tot het treffen van een betalingsregeling moet de gerechtsdeurwaarder dit verzoek voorleggen aan zijn opdrachtgever. Pas wanneer de opdrachtgever akkoord gaat, kan de gerechtsdeurwaarder met de regeling instemmen. De opdrachtgever is niet verplicht op het verzoek in te gaan. Het doen van een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling heeft geen invloed op de bevoegdheid van de schuldeiser om het gerechtelijk traject in te gaan.

  Dana M. Marshall
  Dana M. Marshall Food Mart
 • Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met een beslaglegging of ontruiming? De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag in de communicatie met de debiteur (de schuldenaar), om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen, wanneer hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.

  Joshua A. Bolt
  Joshua A. Bolt Nova Garden Services
 • Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder? Sommige gerechtsdeurwaarders incasseren vorderingen in het buitenland. In het algemeen is dat afhankelijk van het kantoor en dan ook nog van het land waar uw debiteur zich bevindt. Neem voor verdere informatie contact met ons op.

  Viola J. Foreman
  Viola J. Foreman Libera

Laten we samenwerken ?

Dat doen we met:

ADRES

Van de Spiegelstraat 29A 4461 LJ Goes

TELEFOONNUMMER

Tel: 0031(0)113787000 Fax: 0031(0)113787007

POST

info@ravezeeland.nl Postbus 2150 4460 MD Goes

PRIVACY VERKLARING

Heeft u vragen waarop u een persoonlijk antwoord nodig heeft en u zou hiervoor bij ons willen langskomen? Maak een afspraak!

Neem contact op

Wilt u zo snel mogenlijk reactie van ons? Bel dan naar 0031(0)113787000 Of stuur ons een bericht

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search