EERDER BETALING VAN UW DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN!

 In Geen categorie

Afgelopen met bedrijven die ondernemers dwingen om in te stemmen met onredelijk lange betaaltermijnen. Vanaf 1 juli 2017 geldt een maximale betalingstermijn van 60 dagen, dat staat in een Wet die de Eerste Kamer met 148 van de 150 stemmen heeft aangenomen.

Net als in de rest van de EU is het in Nederland normaal om binnen 30 dagen of eerder een rekening te betalen. Voorheen konden door allerlei uitzonderingen betaaltermijnen eindeloos worden opgerekt. Vanwege deze uitzonderingen kregen leveranciers te maken met betaaltermijnen van wel 90 dagen, en soms wel van 120 dagen of meer. De wet moet ervoor gaan zorgen dat betaaltermijnen van 90 en 120 dagen tot het verleden gaan behoren doordat betaaltermijnen langer dan 60 dagen tussen het grootbedrijf en het MKB en ZZP niet meer mogelijk zijn. Grote bedrijven moeten een rente betalen aan de kleine leverancier als zij zich niet aan de maximale betaaltermijn van 60 dagen houden.

Overheid
Onder de nieuwe wet is de norm om binnen 30 dagen te betalen maatgevend. Voor overheidsinstellingen is het nu al verplicht om een factuur binnen 30 dagen te betalen. Bedrijven mogen, als zij dat afspreken, afwijken van de norm tot een termijn van maximaal 60 dagen. Het grootbedrijf moet bij overschrijding van deze 30 dagen een wettelijke handelsrente van 8% betalen. Een contractbepaling waarin wordt overeengekomen dat de betaaltermijn langer is dan 60 dagen is nietig. De betaaltermijn valt in die gevallen automatisch terug tot 30 dagen, net als in een situatie waarin geen bepaling is opgenomen over de betaaltermijn. De nieuwe wet zorgt ervoor dat extreme betaaltermijnen juridisch niet zijn toegestaan. Het is een overtreding van de Wet als bedrijven een langere termijnen dan 60 dagen opleggen.

Juridische positie                                                                                                            

De aanscherping van de Wet is van toepassing speciaal in de handelsrelatie tussen een groot bedrijf in zijn/haar rol van afnemer en een MKB-bedrijf of zelfstandige ondernemer in zijn/haar rol van leverancier of dienstverlener.

Wanneer is er dan sprake van een groot bedrijf of een MKB-bedrijf? Dat is terug te vinden in het jaarrekeningenrecht. Een MKB-onderneming of zelfstandige ondernemer dient aan de volgende drie punten te voldoen

a) De waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
b) De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
c) Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Voor huidige contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Bij inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2017 moeten lopende contracten voor 1 juli 2018 worden aangepast. Indien dat niet gebeurt wordt de contractuele betaaltermijn automatisch 30 dagen.

Met deze wet is het afgelopen dat kleinere leveranciers door ongerechtvaardigde trage betaling van bedrijven in financieel zwaar weer komen, en zij toch zelf netjes op tijd producten en diensten die aan hun zijn geleverd betalen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Rave | gerechtsdeurwaarder & Incasso,
(Marco) Rave

Recent Posts
Neem contact op

Wilt u zo snel mogenlijk reactie van ons? Bel dan naar 0031(0)113787000 Of stuur ons een bericht

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search